Coaching biznesowy

Coaching online dla menedżerów

Coaching dla kadry kierowniczej zorientowany na rezultaty:

 1. W ramach cyklu sesji coachingowych pracuję z Klientem nad kompetencjami, rozwiązaniami i odpowiedziami na najważniejsze wyzwania zawodowe czy przywódcze.
 2. Współpraca podczas sesji jest relacją zadaniową skupioną na osiąganiu konkretnych efektów takich jak: poprawa funkcjonowania w roli zawodowej, dokonywanie zmian, radzenie sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych, rozwiązywanie problemów.
 3. Zadania na każdą sesję są formułowane w oparciu o wstępne założenia i cele zakontraktowane w trójkącie Klient – szef Klienta – coach (w wybranych okolicznościach z przedstawicielem działu personalnego).
 4. Rezultat jest zrealizowaniem ww celów.
 5. Proces coachingowy to droga od ww celów do oczekiwanych rezultatów.

Przykładowe cele realizowane przeze mnie z Klientami:

Przykład 1.

Menedżer sprzedaży

Cel: Rozwój postawy przywódczej w takim kierunku, aby menedżer:

 1. z większą śmiałością podejmował inicjatywę w wytyczaniu kierunku rozwoju współpracy swojego zespołu z powierzonym portfelem klientów;
 2. jego przyjacielska postawa wzbudzała zaufanie wobec podwładnych.

Przykład 2.

Menedżer operacyjny

Cel: Rozwój kompetencji przywódczych w kierunku pełnej gotowości do skutecznego, samodzielnego zarządzania powierzonym działem, poprzez:

 1. rozwój umiejętności adekwatnego oceniania podwładnych, a w tym ich potencjału, aktualnych kompetencji i dokonań;
 2. rozwój umiejętności samooceny, a w tym adekwatnego oceniania swojego potencjału, aktualnych kompetencji i dokonań;
 3. rozwój umiejętności szybkiego i trafnego podejmowania decyzji personalnych w procesie rekrutacji oraz selekcji personelu.

Przykład 3.

Dyrektor Oddziału

Cel: Rozwój postawy przywódczej adekwatnej dla poziomu C-level, poprzez wymierne zmiany w obszarach:

 1. aktywnego uczestniczenia w spotkaniach typu executive board, przy wypracowywaniu kierunków rozwoju firmy oraz rozwiązywaniu strategicznych problemów;
 2. uwolnienie czasu od pracy operacyjnej, na rzecz kształtowania kultury oddziału, a w tym wypracowywanie rozwiązań w obszarach zapewniających firmie budowanie więzi z menedżerami liniowymi i kluczowymi pracownikami, aby zminimalizować niechcianą rotację;
 3. zaangażowania w wypracowywanie nowych kierunku rozwoju biznesu w podległym oddziale, aby wykorzystywać nadarzające się okazje do przejmowania operacji biznesowych zgodnie z trendem przenoszenia ich z zachodnich we wschodnie rejony Europy.