Trener mentalny

Trening mentalny

Trening mentalny wywodzi się ze sportu, ale może być zastosowany w różnych dziedzinach życia. W medycynie, muzyce, edukacji, a na pewno w rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych. Może być świetnym uzupełnieniem coachingu lub być metodą stosowana samodzielnie. Dotyczy opanowania umiejętności, które są pomocne przy pracy nad osiąganiem mistrzostwa zawodowego.

W pracy menedżera mogą to być:

Efekty pracy treningowej można wykorzystać w sytuacji:

  • prezentacji i wystąpień publicznych,
  • w negocjacjach i sytuacjach kryzysowych,
  • w trudnych rozmowach z podwładnymi i klientami,
  • przy stawianiu czoła wyjątkowym wyzwaniom,
  • w inicjowaniu i przewodzeniu zmianom.

Trening mentalny jest procesem projektowania oraz realizowania symulacji mentalnych, ukierunkowany na doskonalenie umiejętności fizycznych i mentalnych.

Symulacje mentalne

Aby stać się mocniejszym psychicznie i lepiej radzić sobie w ważnych sytuacjach, w ramach treningu mentalnego projektowane, a następnie realizowane są symulacje mentalne – jako wiodące narzędzie w procesie treningowym.

Scenariusze symulacji mentalnych projektuje się z wykorzystaniem narzędzi:

  • cele operacyjne,
  • wizualizacja i mowa wewnętrzna,
  • relaksacja, biofeedback, a czasami hipnoza.

Trening mentalny jest projektowaniem symulacji mentalnych, ukierunkowany na doskonalenie umiejętności fizycznych i mentalnych.

Badania pokazują, że zarówno wyobrażony, jak i egzekwowany ruch ma to samo podłoże neuronowe i tworzy podobne ślady pamięciowe w mózgu. Wyobrażona sytuacja zwiększa świadomość wykonywanego ruchu, przez co pozytywnie wpływa na skuteczność działania. Uwaga w treningu mentalnym powinna być skierowana na sam proces podwyższania poziomu umiejętności mentalnych, a nie jedynie jego końcowy wynik.

Praca samodzielna a praca z trenerem mentalnym

Początki opanowywania pracy z wykorzystaniem symulacji mentalnych i relaksacji wymagają pracy z trenerem. Na poziomie zaawansowanym możliwa jest praca samodzielna. Niektórzy stosują symulacje mentalne oraz relaksację intuicyjnie. Praca z profesjonalnym trenerem może znacząco zwiększyć efektywność, co potwierdzają liczne badania.